Facebook: δημοσίευση των εσωτερικών οδηγιών εφαρμογής για πρώτη φορά

Ημ/νία: 26 Απριλίου 2018 | by SMLifeGR

0

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ένα από τα ερωτήματα που μας θέτουν πιο συχνά είναι ο τρόπος με τον οποίο αποφασίζουμε τι επιτρέπεται να δημοσιευτεί στο Facebook. Αυτές οι αποφάσεις συγκαταλέγονται στις σημαντικότερες αποφάσεις που παίρνουμε, επειδή είναι κεντρικής σημασίας ώστε να διασφαλίζεται ότι το Facebook αποτελεί τόσο έναν ασφαλή τόπο όσο και έναν τόπο όπου συζητούνται ελεύθερα διαφορετικές απόψεις. Εδώ και χρόνια, έχουμε θέσει σε ισχύ τους Όρους της Κοινότητας (Community Standards), οι οποίοι εξηγούν τι δημοσιεύεται και τι αφαιρείται. Σήμερα προχωρούμε ένα βήμα πιο πέρα και δημοσιεύουμε τις εσωτερικές οδηγίες που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή αυτών των όρων. Και για πρώτη φορά σας δίνουμε τη δυνατότητα να προσφεύγετε ενάντια στις αποφάσεις μας για συγκεκριμένες δημοσιεύσεις, ώστε να μπορείτε να ζητάτε μια δεύτερη γνώμη σε περίπτωση που θεωρείτε ότι έχουμε κάνει λάθος.

Αποφασίσαμε να δημοσιεύσουμε τις εσωτερικές οδηγίες για δύο λόγους. Πρώτον, οι οδηγίες θα βοηθήσουν τους χρήστες να κατανοήσουν τα όρια που θέτουμε όσον αφορά λεπτά ζητήματα. Δεύτερον, η παροχή αυτών των λεπτομερειών διευκολύνει τους πάντες, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών σε διαφορετικά πεδία, ώστε να προχωρήσουν σε παρατηρήσεις για να μπορούμε να βελτιώνουμε τις οδηγίες – και τις αποφάσεις που παίρνουμε – με την πάροδο του χρόνου.

Η διαδικασία ανάπτυξης πολιτικών

Η ομάδα κατάρτισης πολιτικών περιεχομένου στο Facebook είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη των Όρων της κοινότητας. Απασχολούμε άτομα σε 11 γραφεία ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων ειδικών επί θεμάτων, όπως η ρητορική μίσους, η ασφάλεια των παιδιών και η τρομοκρατία. Πολλοί από εμάς ασχολούμασταν με ζητήματα που αφορούν την ελεύθερη έκφραση και την ασφάλεια, πολύ πριν ξεκινήσουμε να εργαζόμαστε στο Facebook. Στη διάρκεια της θητείας μου ως εισαγγελέας, εργάστηκα πάνω σε θέματα που καλύπτουν το φάσμα από την ασφάλεια των παιδιών μέχρι και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ενώ στην ομάδα περιλαμβάνονται επίσης ένας πρώην σύμβουλος θυμάτων βιασμού, ένας πανεπιστημιακός που αφιέρωσε την καριέρα του στη μελέτη οργανώσεων μίσους, ένας δικηγόρος με ειδίκευση στα ανθρώπινα δικαιώματα και ένας δάσκαλος. Κάθε εβδομάδα, η ομάδα μας αναζητά συμβουλές από ειδικούς και οργανώσεις εκτός Facebook, ώστε να μπορούμε να κατανοούμε τις διαφορετικές απόψεις σχετικά με την ασφάλεια και την ελεύθερη έκφραση, καθώς και τον αντίκτυπο των πολιτικών μας σε διαφορετικές κοινότητες παγκοσμίως.

Με βάση αυτές τις παρατηρήσεις, καθώς και τις αλλαγές στους κανόνες της κοινωνικής ζωής και στη γλώσσα, οι όροι μας εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου. Αυτό που δεν έχει -και δεν πρόκειται να- αλλάξει είναι οι υποκείμενες αρχές της ασφάλειας, της ελευθερίας της έκφρασης και της δικαιοσύνης στις οποίες βασίζονται αυτοί οι όροι. Για να ξεκινήσουν τον διάλογο και να συνδεθούν, οι άνθρωποι πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι ασφαλείς. Επίσης, το Facebook πρέπει να είναι ένα μέρος όπου οι άνθρωποι μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους, ακόμα κι αν κάποιοι μπορεί να θεωρήσουν ότι αυτές οι απόψεις είναι αμφιλεγόμενες. Πρόκειται για ένα δύσκολο ζήτημα, δεδομένης της παγκόσμιας φύσης της υπηρεσίας μας, γεγονός που επιβεβαιώνει γιατί η δικαιοσύνη συνιστά μια τόσο σημαντική αρχή: στόχος μας είναι να εφαρμόζουμε αυτούς τους όρους με συνέπεια και δικαιοσύνη σε όλες τις κοινότητες και τις κουλτούρες. Διατυπώνουμε ρητά αυτές τις αρχές στην εισαγωγή των όρων και τις διασαφηνίζουμε αποκαλύπτοντας το σκεπτικό που διέπει καθεμία πολιτική ξεχωριστά.

Εφαρμογή

Η αξία των πολιτικών μας στηρίζεται στην ισχύ και την ακρίβεια της εφαρμογής τους από εμάς – και η εφαρμογή τους δεν είναι πάντα τέλεια. Ένα πρόβλημα είναι ο εντοπισμός πιθανών παραβιάσεων των Όρων μας ώστε να μπορούμε να τις εξετάζουμε. Η τεχνολογία μπορεί να συμβάλλει σε αυτό το σημείο. Χρησιμοποιούμε ένα συνδυασμό τεχνητής νοημοσύνης και αναφορών από χρήστες προκειμένου να εντοπίζουμε δημοσιεύσεις, φωτογραφίες ή άλλο είδος περιεχομένου που ενδέχεται να παραβιάζει τους Όρους της Κοινότητάς μας. Αυτές οι αναφορές εξετάζονται από μέλη της ομάδας Λειτουργιών της κοινότητάς μας, που εργάζονται 24/7 για να ελέγχουν το περιεχόμενο σε περισσότερες από 40 γλώσσες. Μέχρι τα τέλη του 2018, θα απασχολούμε 7.500 αναθεωρητές περιεχομένου, 40% περισσότερους από όσους απασχολούσαμε την ίδια περίοδο πέρυσι.

Μία άλλη δυσκολία είναι η ακριβής εφαρμογή των πολιτικών μας σε περιεχόμενο για το οποίο μας έχουν υποβάλει αναφορά. Σε κάποιες περιπτώσεις, υποπίπτουμε σε σφάλματα επειδή οι πολιτικές μας δεν είναι αρκετά ξεκάθαρες στους αναθεωρητές περιεχομένου μας, και όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, εργαζόμαστε για να καλύψουμε τα κενά. Τις περισσότερες φορές, όμως, κάνουμε λάθη, επειδή οι άνθρωποι σφάλλουν. Γι’ αυτό τον λόγο διενεργούμε συνεχείς ελέγχους των διαδικασιών ελέγχου περιεχομένου, ώστε να διασφαλίσουμε ότι η εφαρμογή είναι όσο το δυνατόν πιο συνεπής και δίκαιη. Ως μέρος αυτής της διαδικασίας, επανεξετάζουμε συχνά ένα υποσύνολο περιεχομένου για να αξιολογούμε την ακρίβεια των αποφάσεων των αναθεωρητών μας.

Προσφυγή

Ακόμα και με τη διενέργεια ελέγχων ποιότητας, γνωρίζουμε ότι δεν πετυχαίνουμε πάντα το σωστό αποτέλεσμα. Γι’ αυτό το λόγο πάντοτε επιτρέπαμε στους χρήστες να μας ζητούν να επανεξετάσουμε τις αποφάσεις μας σε περίπτωση που έχουμε προχωρήσει σε αφαίρεση του προφίλ, της Σελίδας ή της Ομάδας τους. Από σήμερα, διευρύνουμε αυτή την επιλογή και δίνουμε στους χρήστες τη δυνατότητα να ζητούν δεύτερη γνώμη όσον αφορά περιεχόμενο που αφαιρέθηκε λόγω γυμνότητας ή σεξουαλικής δραστηριότητας, ρητορικής μίσους και βίας. Η διαδικασία λειτουργεί ως εξής:

  • Εάν η φωτογραφία, το βίντεο ή η δημοσίευσή σας αφαιρέθηκε επειδή παραβιάζει τους Όρους της Κοινότητάς μας, θα δίνεται η επιλογή να προχωράτε στην υποβολή ενός «Αιτήματος για Επανεξέταση» -“Request Review”.
  • Στη συνέχεια διενεργείται έλεγχος από την Ομάδα Λειτουργιών της κοινότητάς μας, συνήθως σε διάστημα 24 ωρών.
  • Εάν έχουμε υποπέσει σε σφάλμα, θα γίνει επαναφορά των δημοσιεύσεων, των φωτογραφιών ή άλλου περιεχόμενου και θα ενημερώσουμε το άτομο που προσέφυγε ενάντια στην αρχική μας απόφαση.

Έως τα τέλη του χρόνου, θα έχουμε επίσης διευρύνει αυτή τη διαδικασία για να περιλαμβάνει και χρήστες οι οποίοι έχουν υποβάλει αναφορά και έχουν λάβει ως απάντηση ότι το περιεχόμενο δεν παραβιάζει τους Όρους της Κοινότητάς μας.

Συμμετοχή και παρατηρήσεις

Γνωρίζουμε ότι μπορούμε να επεξεργαζόμαστε και να βελτιώνουμε τους Όρους της Κοινότητάς μας με βάση τις παρατηρήσεις που λαμβάνουμε από χρήστες σε ολόκληρο τον κόσμο. Τον Μάιο, θα διοργανώσουμε μια σειρά δημόσιων εκδηλώσεων, υπό τον τίτλο “Facebook Forums: Community Standards” στη Γερμανία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ινδία, τη Σιγκαπούρη, τις ΗΠΑ και άλλες χώρες όπου θα λαμβάνουμε απευθείας τις παρατηρήσεις των χρηστών. Θα μοιραστούμε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις πρωτοβουλίες μόλις οριστικοποιηθούν.

Όπως δήλωσε ο CEO της εταιρείας μας, Mark Zuckerberg, στις αρχές του έτους: «Δεν θα αποτρέψουμε όλα τα λάθη ή την κατάχρηση, αλλά προς το παρόν κάνουμε πάρα πολλά λάθη κατά την εφαρμογή των πολιτικών μας και την πρόληψη της κατάχρησης των εργαλείων μας». Η σημερινή δημοσίευση των εσωτερικών οδηγιών εφαρμογής – καθώς και η διεύρυνση της διαδικασίας προσφυγής- θα δημιουργήσει ένα ξεκάθαρο μονοπάτι για να βελτιωνόμαστε με την πάροδο του χρόνου. Πρόκειται για δύσκολα ζητήματα και είμαστε ενθουσιασμένοι με την προοπτική να κάνουμε καλύτερη δουλειά στο μέλλον.

Ετικέτες:


Σχετικά με τον Αρθρογράφο

Άρθρα τα οποία προέρχονται από όλη την ομάδα του Social Media Life, όπως guest άρθρα, δελτία τύπου νέων προϊόντων ή υπηρεσιών, κλπ.Πήγαινε με πάνω ↑