Νέο, ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο πιστοποίησης για τις μετρήσεις στο digital

Ημ/νία: 25 Αυγούστου 2017 | by Δημήτρης Θωμαδάκης

0

Την έναρξη ενός ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού πλαισίου πιστοποίησης για την προβολή (viewability) ανακοίνωσε σήμερα η EVSG (Ευρωπαϊκή Διευθύνουσα Ομάδα Προβολής), ένας διατομεακός οργανισμός που δημιουργήθηκε στα τέλη του 2015 από τον IAB Europe, την Ευρωπαϊκή Ένωση Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών (EACA) και την Παγκόσμια Ομοσπονδία Διαφημιζομένων (WFA).

Πιο συγκεκριμένα, το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει την έκδοση των πρώτων κανονιστικών αρχών μέτρησης της προβολής, ενώ σύντομα θα ακολουθήσει η διαδικασία υποβολής προτάσεων προκειμένου να βρεθούν οι κατάλληλοι ελεγκτές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αρχές μέτρησης έχουν δημιουργηθεί με στόχο να βοηθήσουν στη μείωση των αποκλίσεων στα δεδομένα (data) που παρέχονται από διαφορετικά εργαλεία μέτρησης των προβολών. Μάλιστα, έχουν πραγματοποιηθεί εκτεταμένες συζητήσεις από ένα ευρύ φάσμα που περιλαμβάνει περισσότερες ομάδες εργασίας του χώρου συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων των publishers, ΜΜΕ, διαφημιστικών εταιρειών, εταιρειών μέτρησης και εθνικών και διεθνών εμπορικών οργανισμών. Σημαντική είναι και η συνεισφορά από το MRC στις ΗΠΑ, το JICWEBS στο Ηνωμένο Βασίλειο, το AGOF και το OWM στη Γερμανία, την Comité Décisionnel Digital Ad Trust στη Γαλλία, καθώς και άλλους σημαντικούς ευρωπαϊκούς φορείς.

Καθιερώνεται σφραγίδα διαπίστευσης

Η διαδικασία θα ξεκινήσει πριν το τέλος του Αυγούστου με στόχο την ανεύρεση και τον διορισμό ενός ή περισσότερων ελεγκτών. Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες πρέπει να επικοινωνήσουν με τον IAB Europe ή την EACA. Οι αρχές μέτρησης θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για την αξιολόγηση της επίδοσης της τεχνικής προσέγγισης που αναλαμβάνουν οι εταιρείες μέτρησης της προβολής. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί έκθεση αξιολόγησης η οποία θα συμβάλλει στην ενημέρωση σχετικά με τη δυνατότητα έκδοσης ευρωπαϊκής σφραγίδας διαπίστευσης. Το επόμενο βήμα είναι η σφραγίδα αυτή να αναγνωριστεί από όλες τις ευρωπαϊκές αγορές με στόχο να εξαλειφθεί η ανάγκη περαιτέρω διαπίστευσης των εταιρειών της σχετικής αγοράς.

Η ομάδα EVSG είναι υπεύθυνη για τη διαμόρφωση της συνολικής στρατηγικής κατεύθυνσης της πρωτοβουλίας, διασφαλίζοντας πως παραμένει σχετική και σημαντική για όλους τους ενδιαφερόμενους σε όλη την Ευρώπη. Για την επισημοποίηση της συμμετοχής πολλών εθνικών αγορών με ανεπτυγμένες πρωτοβουλίες όσον αφορά στον τομέα της προβολής, η EVSG διευρύνεται ώστε να συμπεριλάβει εκπροσώπους της αγοράς που θα οριστούν.

Η συνεχιζόμενη διαχείριση και εφαρμογή του Πλαισίου Πιστοποίησης καθώς και η παροχή των σφραγίδων θα γίνει από ένα σχετικό Σώμα που ονομάζεται Ευρωπαϊκή Αρχή και το οποίο χρηματοδοτείται από εκπροσώπους της EACA και του IAB Europe. Η Ευρωπαϊκή Αρχή θα εργαστεί από κοινού με τους διορισμένους εθνικούς φορείς για να διασφαλίσει ότι το πλαίσιο της πιστοποίησης θα εφαρμοστεί αποτελεσματικά σε κάθε αγορά.

Το Πλαίσιο Πιστοποίησης έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει μια ενιαία, ολοκληρωμένη, συνεκτική και κοινά αποδεκτή λύση σε όλες της Ευρωπαϊκές Αγορές -ανεξάρτητα από το υφιστάμενο status quo. Με σκοπό να συμβάλει προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης συνεκτικών, παγκόσμιων προτύπων, η EVSG οραματίζεται ότι η ευρωπαϊκή προσέγγιση θα παράσχει χρήσιμη καθοδήγηση σε άλλες περιοχές ή αγορές οι οποίες αναζητούν τρόπους προκειμένου να αναπτύξουν παρόμοιες λύσεις.

Ετικέτες: ,


Σχετικά με τον ΑρθρογράφοΠήγαινε με πάνω ↑