Ισοδύναμα τα πτυχία των ΑΕΙ/ΤΕΙ και του Mediterranean College

Ημ/νία: 26 Σεπτεμβρίου 2014 | by SMLifeGR

0

Το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) και το αρμόδιο Συμβούλιο του Υπ. Παιδείας, κατέληξαν σε απόφαση η οποία αναγνωρίζει τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών των σπουδαστών του Mediterranean College, ως ισοδύναμους επαγγελματικά με εκείνων των δημοσίων ΑΕΙ/ΤΕΙ. Αυτό σημαίνει πως ένας μεγάλος αριθμός αποφοίτων του Κολλεγίου, κάτοχοι Βρετανικών τίτλων σπουδών, απέκτησαν ισοδύναμα δικαιώματα άσκησης του επαγγέλματός τους στη χώρα μας και σε όλη την Ε.Ε.

Mediterranean College

Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία αναγνωρίστηκαν ως ισοδύναμα του Mediterranean College, είναι τα εξής:

• Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
• Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
• Α.Τ.Ε.Ι Αθηνών
• Α.Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας.

Με το Προεδρικό Διάταγμα 38|2010 ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Ευρωπαϊκή Οδηγία 36/2005 και επιλύθηκε το θέμα της επαγγελματικής αναγνώρισης των κατόχων πτυχίων από Πανεπιστήμια χωρών της Ε.Ε., στους οποίους περιλαμβάνονταν και όσοι είχαν αποκτήσει αυτά τα πτυχία μέσω φοίτησης σε Κολλέγια.

Οι απόφοιτοι του Mediterranean College μπορούν να διεκδικούν θέσεις πτυχιούχων Ανωτάτης Σχολής στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα, σχετική προαγωγή ή μισθολογική αναβάθμιση, να μετέχουν σε προγράμματα του ΟΑΕΔ ή άλλων Οργανισμών, και γενικά έχουν όλα τα εργασιακά δικαιώματα που έχουν οι απόφοιτοι των ελληνικών Πανεπιστημίων.

Το Mediterranean College προσφέρει 9 Προπτυχιακά (Bachelor’s) και 7 Μεταπτυχιακά (Master’s) αναγνωρισμένα και πρόσφατα ανανεωμένα προγράμματα στους πιο περιζήτητους Τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πληροφορικής, Ψυχολογίας, Εκπαίδευσης και Μηχανικής, από το University of Derby, που ανήκει στο Top 50 των Βρετανικών Πανεπιστημίων (Guardian University Guide). Το Mediterranean College είναι αναγνωρισμένο από το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων και το Βρετανικό Συμβούλιο Πιστοποίησης. Οι τίτλοι σπουδών του απονέμονται απευθείας από το συνεργαζόμενο Βρετανικό Πανεπιστήμιο και αναγνωρίζονται από το UK Naric (βρετανικός φορέας αντίστοιχος του ΔΟΑΤΑΠ).

Πηγή: Δελτίο Τύπου

Ετικέτες: ,


Σχετικά με τον Αρθρογράφο

Άρθρα τα οποία προέρχονται από όλη την ομάδα του Social Media Life, όπως guest άρθρα, δελτία τύπου νέων προϊόντων ή υπηρεσιών, κλπ.Πήγαινε με πάνω ↑